İlkokul Rehberlik

İlkokul Rehberlik

 

GENEL BİLGİLER

 

İlkokul Eğitiminin Önemi

İlkokul yıllarında çocuğun kazandığı temel bilgi, beceri ve tutumlar ona hayatı boyunca eşlik edecektir. Bu nedenle çocuğun içindeki potansiyelin desteklenmesi gerekmektedir. İlkokulda, öğrenciye bilişsel beceriler kazandırmanın yanı sıra, onların toplumda etkili bir birey olmasına zemin sağlayacak beceri ve tutumları geliştirilerek, ana dilini doğru, akıcı ve zengin bir şekilde kullanabilme, yabancı dilde iletişim kurabilme, sayısal yetenekleri geliştirme, bireyler arası ilişkilerde yetkinlik ve problem çözme becerileri gibi yaşamsal kazanımlar ilkokulda edindirilmektedir.

 

“DÜNYA BENİM KEŞİF ALANIM”

Öğrencinin keşfetme isteğini artırmak için merak duygusunun tetiklenmesi gerekmektedir. Buluş yoluyla öğrenme, öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik ederek, öğrenmenin zihinde kalıcı olmasını sağlamaktadır. Özel Çağın Koleji’nde çocukları doğal keşfetme arzusunu öğrenme davranışına yöneltmek için öğrenci sürekli etkin olmaya yönlendirilir. Böylece okuma, yazma ve aritmetik konularda edinilen temel bilgi ve beceriler; toplumsal, kültürel, ekonomik ve bireysel alanlarda kullanılır. Çok işlevli okuryazarlık kavramıyla hem bireyin hem de toplumun gelişimine imkân sağlanmaktadır.

 

HEDEFLERİMİZ

1. Her insanı ayrı bir dünya kabul edip bilgiyi yüklenen değil bilgiyi yapılandırabilen bir eğitim sistemini gerçekleştirmektir.

2. Öğrencilerimizin davranış ve bilgi birikimlerini geliştirmektir.

3. Milli değerler ile evrensel değerleri buluşturmaktadır.

4. Bireysel farklılıkları dikkate alan öğrenci merkezli eğitim uygulamaktır.

5. Çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile eğitimde yeni bir dönemi başlatmaktır.

6. Sosyal alandaki çalışmalarla öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmektir.

7. Öğrencilerimize yabancı dili en iyi şekilde kavratmaktır.

8. Atatürkçü düşünceyi zihinsel ve duygusal olarak yerleştirmektir.

 

PDR’den Bakış

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve üretken bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda Özel Çağın Koleji’ne özgü bütüncül bir anlayışla  Standardizasyon çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar: * Öğrenci alımı süreç değerlendirmesi, * Oryantasyon çalışmaları, * Öğrenci tanıma ve takibi, * Koruyucu,çözüm odaklı ve önleyici rehberlik, * Eğitsel rehberlik, * Kişisel ve sosyal rehberlik * Değerler eğitimi odaklı, sınıf rehberliğidir. Ayrıca ihtiyaç doğrultusunda saptanan konulara yönelik, velilerimize ve öğrencilerimize dönem içerisinde seminerler hazırlanmaktadır. Özel Çağın Koleji  bu kapsamlı çalışmaları yürütürken, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetleri doğrultusunda hizmet sunar ki; bu ilkeler şunlardır: * Bireysel farklılıklarda saygı esastır. * Gizlilik ve gönüllülük esastır. * Tüm öğrenciler için açık bir hizmettir. * Uygulanan testler amaçları doğrultusunda değerlendirilir. * Rehberlik hizmetleri, rehber öğretmen, sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri ile işbirliği (konsültasyon) içinde yürütülmektedir.

 

 

ÇÖZÜM ODAKLI REHBERLİK DESTEĞİ

İlkokul 1. sınıftan itibaren öğrencilerimiz rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteğiyle özgüveni yüksek, güçlü yönlerinin farkında bireyler olarak yetişiyor. ‘Çözüm Odaklı Rehberlik’ yaklaşımında öğrencimizin belirlediği amaçları ve çözüm yollarını öğrenci ile birlikte ele alıyor, süreçte ona rehberlik ediyor ve öğrenciyi cesaretlendiriyoruz. Özel Çağın Koleji’nin eğitmenlerinin rehberliğinde deneyimleyerek öğrenen öğrenciler, daha duyarlı ve bilinçli hale  geliyor. Böylece karşılaştıkları sorunlarda çözüm üreten, ürettiği çözümü uygulayan, oluşabilecek riskleri üstlenebilen bireyler olarak yetişiyorlar.

 

Uygulamalar ve Projeler

Öğrenci Merkezli Proje Çalışmaları

Öğrencilerimizin okul hayatları kadar sosyal hayatlarına da olumlu etkilerde bulunmak amacıyla, öğrenci ve veli katılımını sağlamak hedefli projeler gerçekleştirilmektedir.

 

“KENDİMİ AŞIYORUM”  PROJESİ

Her öğrenci başarı çıtasını yükselttikçe onore edilmek ister. Başarısının fark edilmesi onun moral motivasyonunu arttırarak kendine duyduğu özgüveni arttırır. Özgüveni artan çocukta başarma lezzetini tekrar tekrar tatmak için daha çok gayret gösterir. Böylelikle başarısını daha da arttırır. Bu düşünceden hareketle başarı düzeyi ne olursa olsun deneme sınavlarında bir önceki sınava göre puanını 15-20 puan arasında arttıran her öğrenci başarı belgesi ile ödüllendirilmektedir. Başarı belgesini almaya hak kazanan öğrenciler belgelerini almanın mutluluğunu yaşamaktadırlar. Bu duygu onların ders çalışmaya karşı güdülenmesini sağlamaktadır. Başarmak ve onay görmek nasıl güzel bir duygudur, bunu onların gözünde yakalamak bizleri de çok mutlu etmektedir.

Bunun yanı sıra sınıfında dereceye giren öğrenciler de başarı belgelerini alarak büyük bir coşku yaşamaktadırlar. Bu başarı onların omuzlarına büyük ölçüde yük de getiriyor. Diğer deneme sınavlarında da aynı başarıyı yakalayabilmek için çok çalışmaya devam.

 

“HAFTANIN YILDIZI”  PROJESİ

Bu proje, öğrencilere olumlu davranış kalıplarını kazandırmak, onların ders başarılarını arttırmak ve moral motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla yürütülmektedir.

Her hafta, her sınıftan bir öğrenci haftanın yıldız öğrencisi seçiliyor. Öğrenci,  “Haftanın yıldızı ” yaka kartı ile ödüllendiriliyor. Öğrenci bir hafta boyunca bu kartı üzerinde taşıyarak diğer arkadaşlarına rol model oluyor.

Bu çalışma, çocukların sorumluluk bilinci kazanmalarını da desteklemektedir.

 

“HAFTANIN EN TEMİZ SINIFI” PROJESİ

Öğrencilerde temizlik bilincinin gelişmesi ve davranışa dönüşmesi için “Haftanın En Temiz Sınıfı Projesi” geliştirildi. Her hafta, sınıfının bir hafta boyunca temiz kalmasını sağlayan öğrenciler,  “Haftanın En Temiz Sınıfı” olarak belirlenerek sertifika almaya hak kazanıyor.

Bu proje çocukların çevre temizliği duyarlılığını büyük ölçüde arttırmaktadır.

 

“BENİM HİKAYEM” PROJESİ

Projede 6 adet temel resim ( nesne) belirlenmiştir. Nesnelerden birinde 3 çocuk bulunmaktadır. Önce çocuklara bu resim gösterilir. Ve çocuğa hangisi ile ilgili hikaye yazmak istediği sorulur. Sonra tüm resimler çocuğa gösterilir. Çocuğa, “İçinde bu resimlerin olduğu bir hikaye yazmanı istiyorum” yönergesi verilir. İstediğin resimden başlayabilirsin denilerek hikaye yazma işlemi başlatılır. Sonra tüm hikayeler toplanarak değerlendirme yapılır. Değerlendirme kurulu tarafından en güzel bulunan hikaye 1. seçilir.  1.,2.,3. seçilen hikayelerin sahibi ödüllendirilir.

Projedeki amaç, çocukların belirlenmiş çeşitli resimler eşliğinde kendi hikayelerini oluşturmasıdır. Bu vesile ile çocuklar üretmeye, düşünmeye başlayacak ve belki de ilk defa kendi öykülerini yazmış olacaklar. Resimler ortak ancak aynı resimlerden her çocuk farklı bir perspektif sunacak bizlere. Her çocuk kendi iç dünyasın yansıtacaktır. Çocukların iç dünyalarına ulaşmak adına yol gösterici bir çalışma olacaktır.

UYGULANAN TEST VE ENVANTERLER

 

Öğrencilere Uygulanan Test ve Envanterler

– Öğrenci Tanıma Formu

– Otobiyografi

– Bir Aile Resmi Çiz Envanteri

– Bir İnsan Resmi Çiz Envanteri

– Burdon Dikkat Testi

– Çoklu Zeka  Envanteri,

– Öğrenme Sitilleri Testi

– Duygusal Zeka Envanteri

– Teele Çoklu Zeka Envanteri

– Konsantrasyon Testi

– Sosyometri

– Snellen Göz Tarama Testi

İhtiyaca göre kullanılmaktadır.

 

BRANŞ DERSLERİ

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde öğrencilerin, bilgisayar okur-yazarlıkları ile çağı yakından takip edebilmeleri ve mezun oldukları zaman bilgisayar teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilecek düzeye gelmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca Çağımızın olmazsa olmazı Robotik Kodlama da müfredata dahil edilmiştir.

Dersler, her öğrencinin bir bilgisayarı kullanabilmesine imkan tanıyan bilgisayar laboratuvarlarında yapılmaktadır. Bilgisayar laboratuvarlarında internet bağlantısı ve projeksiyon mevcuttur.

 

Beden Eğitimi

Her sınıf düzeyinde haftada 2 saat yapılan Beden Eğitimi derslerinde, öğrenci gelişimi göz önünde bulundurularak program uygulanmaktadır. Okulda her öğrencinin bedensel gelişimi, farklı spor branşlarıyla desteklenmektedir. Yapılacak aktivitelere göre kapalı spor salonu, jimnastik salonu ve açık spor alanları kullanılmaktadır.

 

Müzik

Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda gelişmeleri, sanatsal yönlerini ortaya koyabilmeleri ve müzik yoluyla öğrenmekten keyif alan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Teorik bilgiler, öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınarak verilmektedir. Teknolojik donanımlı ve müzik aletleri olan atölyelerimizde dersler işlenmektedir.

 

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar dersleri öğrencilerin yaratıcı yönlerini, hayal güçlerini, zeka ve yeteneklerini desteklemeye, geliştirmeye yönelik olarak planlanmaktadır. Aynı zamanda, öğrencilerin sanatsal anlatım biçimlerini tanıma, kavrama ve kendilerini ifade edebilme becerileri kazanmalarını amaçlamaktadır.

Görsel Sanatlar dersleri, tam donanımlı atölyelerde ve çeşitli açık hava ortamlarında yapılmaktadır. Hazırlanan tüm sanatsal çalışmalar, el becerisine dayalı ürünler, çeşitli etkinliklerde ve yıl sonunda sergilenmektedir.

İngilizce

Almanca

Sosyal Bilgiler

Fen ve Teknoloji

Hayat Bilgisi

Türkçe

Robotik Kodlama

Zeka Oyunları

 

Öğrenci Kulüpleri

Kulüp etkinlikleri, her yıl öğrencilerin istekleri ve öğretmen yönlendirmeleri ile oluşturulmaktadır. Kulüp etkinliklerinde, bir yandan öğrencinin beceri ve yetenekleri geliştirilirken diğer yandan sosyal gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapılmaktadır. Her öğrenci haftanın iki günü iki farklı kulübe katılabilmektedir.

 

-Bilim ve Fen Bilimleri Kulübü

-Satranç Kulübü

-Kütüphanecilik kulübü

-Sivil Savunma Kulübü

-Çocuk Hakları Kulübü

-Gezi ve Çevre Kulübü

-Okulu Güzelleştirme Kulübü

-Spor Kulübü

-Robotik Kodlama Kulübü