Kurucudan Mesaj

Kurucudan Mesaj

Nitelikli bir eğitim için gerekli tüm altyapının eksiksiz sağlanmasının, güçlü eğitimci kadrosu ve eğitimde teknoloji uygulamalarının eş zamanlı hayata geçirilmesinin öneminin farkındayız ve öğrencilerimize yapılan yatırımın en iyi yatırım olduğu düşüncesindeyiz.

Özel Çağın Koleji olarak amacımız bireyin kendini tanımasını sağlamak, hem kendisi için hem de içinde bulunduğu toplum için en yararlı olacak kararları alma yetisini kazandırmak. Öğrencilerin sadece ileride kazanacakları mesleklerdeki başarıları ile değil, davranışları ve sosyal yaşam becerileri ile de topluma ve kendilerine katkı yaratmasını sağlamak, laik, demokratik anlayışla dünyadaki gelişmeleri izleyen, değerlendiren, gelişmeleri yaşamına uyarlayabilen, uluslararası alanda iletişim kurabilen bireyler yetiştirmek.

Hayatın olumlu ve olumsuz gelişmelerine hazırlıklı olabilen, zamanını, yetenek ve bilgisini kullanarak yaşamda sağlam adımlar atabilecek özgüven ve davranış özelliklerine sahip bireyler yetiştirmek. Hayatta tatmin olmanın belirli formülü olmadığını, her bireyin kendine uygun olacak ve severek yapacağı şeyleri fark etmesini ve bu doğrultuda yetkinliklerini geliştirmesini sağlamak, Cumhuriyetin temel değerlerini özümsemiş, vatanını ve milletini seven dünyaya örnek olacak bireyler yetiştirmektir.Bu düşüncelerle bizimle yürüyen tüm eğitim neferlerimiz, bizlere daima güvenen siz değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz için sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir yaşam temenni ederim.

Saygılarımızla Özel Çağın Koleji Kurucularından

Abdullah SONGUR