Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

DEĞERLER EĞİTİMİ

Çağın Koleji olarak Değerler Eğitimini önemsiyoruz. Değerler Eğitimi hakkında oluşturduğumuz takvimi 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı içerisinde yayarak verim alma gayreti içerisindeyiz.

Eğitimimiz ve Değerlerimiz tek basamaklı tek ayaklı değildir. Biz Değerlerimizi;  İdare, Öğretmen, Veli, Öğrenci, Personel işbirliği içerisinde gerçekleştirmekteyiz.

 

Değerler Eğitimi

Değer Nedir?

Değerler; bize özgü, neyin önemli olduğunu gösteren, genel etkileri olan, olayları ve davranışları iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin olarak nitelendirmemize yarayan kişisel inançlarımızdır. Nelerden uzak durmamız ve neler yapmamız gerektiğini gösteren, gideceğimiz yönü belirleyen pusulalarımızdır. Nasıl düşündüğümüzü gösteren, olaylara ve durumlara karşı takındığımız tavrı ve sergileyeceğimiz davranışları belirleyen, beynimizdeki en yüksek yargı organlarıdır.

 

Değerler nasıl kazanılır?

İçinde yaşadığımız aile ve toplum kurallarından, model alınan kahramanlardan, arkadaşlardan, bireyin kendi deneyimlerinden veya eğitim kurumlarında verilen değerler eğitimi yoluyla kazanılır.

Özel Çağın Koleji’nde uygulanan eğitim programları, akademik olarak öğrencileri belirli bir bilgi potansiyeline ulaştırmanın yanı sıra çağdaş ve etik değerlere sahip, insan modeli yaratmayı hedefler. “Değerler Eğitimi Programı”mında;

· Öğrencilerin değerler konusunda bilinçlenmelerini sağlamak

· Değerlerin yaşamlarındaki etkilerini fark etmelerine yardımcı olmak

· Öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimlerine rehberlik etmek

· Öğrencilerin kişisel değerlerini tanımaları, değerlendirmeleri ve yeni değerler edinmelerinde katkı sağlamak

· Okulda olumsuz tutum ve davranışların azalmasını sağlamak,

· Öğrencilerin olumsuz modellerden korunmalarına yardımcı olmak

· Olaylar ve durumlar karşısında kişilerin değerlerine bağlı olarak farklı düşünce, duygu ve davranışlar sergileyebileceğini anlamalarını sağlamak

· Öğrencileri zararlı alışkanlıklardan korumak, sağlıklı yaşam için yararlı aktiviteler ve uğraşlar edinmelerini sağlamak

· Öğrencilerin, kendi potansiyelini ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kullanabileceği, bağımsız, etkin, yeterli, güçlü kişilikler geliştirmelerine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda değerler eğitimi kapsamında, gelişim düzeylerine uygun belirli periyotlarla sınıf içi ve okul içi etkinlikler düzenlenmekte; öğrencilerin sahip oldukları değere uygun düşünce-duygu ve davranışlar kazanması, iç disiplinlerinin gelişmesine katkıda bulunulmaktadır.