Derinlemesine Öğrenme

Derinlemesine Öğrenme

     DERİNLEMESİNE ÖĞRENME

     Derinlemesine öğrenme projesi, ortaokul ve lise öğrencilerimize yönelik olarak uygulanmaktadır. Özellikle günümüzde öğrencilerin ekranlara olan bağımlılığı, popüler kültüre olan eğilimleri gibi sebeplerden dolayı, problem çözme, bilgiye ulaşma, öğrenmeyi öğrenme ve yaşam boyu öğrenme becerilerini edinmeleri oldukça güç olmaktadır. Bu bakımdan öğrencilerin ilgi duydukları bir konuda derinlemesine bilgi edinmeleri, araştırma yapmaları, veri toplama ve bu verileri analiz etmeleri, uygulama ve değerlendirme yaparak elde edilen bilgileri raporlayıp sunmaları “öğrenmeyi öğrenme ve yaşam boyu öğrenme” becerileri açısından oldukça önemli bir kazanımdır.

    Bu amaçla, 5-11. Sınıf öğrencilerimiz ilgi duydukları, zevk alarak öğrenecekleri bir konu seçerek liseden mezuniyetlerine kadar sürecek olan bir araştırma, öğrenme, veri toplama, analiz, uygulama ve değerlendirme, raporlayıp sunma becerilerini kazanacakları bir öğrenme uygulaması içerisine girmektedirler. Her bir şube sınıf öğretmeni öğrencilerin seçtikleri konuları listelemekte, öğrencilerin bir dosya tutarak araştırma yapmalarına yönelik rehberlik yapmakta ve haftalık gelişimlerini takip ederek öğrencilerin gelişimlerini sunmalarına fırsat vermektedir.

   Bu projede temel amaç, seçtikleri konulardaki bilgi birikimlerinden ziyade, öğrencilerin araştırma, bilgiye ulaşma, veri toplama, analiz etme, uygulama ve değerlendirme becerileri edinerek uzmanlık kazandıkları konuları sınıf ve okul düzeyinde öğrencilere sunmalarını sağlamaktır. Projemiz öğrencilerin mezuniyetlerine kadar söz konusu alanlarda beceri kazanmalarını hedeflemektedir. 21. Yüzyıl becerileri açısından önemli kazanımların elde edilmesi hedeflenmektedir.