Güvenlik Hizmetleri

Güvenlik Hizmetleri

MEB ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve illere gönderilen genelgeye

göre okul bina ve eklentilerinde, kamera ve alarm sistemlerinin kurulup, okul çevre ve alan

güvenliğinin kamera izleme, kayıt ve takip süreçleri yönetilmektedir.