Yöneticiden Mesaj

Yöneticiden Mesaj

ÖZEL ÇAĞIN KOLEJİ

İLKOKUL;

     Amacımız, Atatürk'ün çizdiği çağdaş ve aydınlık yolda ilerleyen geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, sevgi dolu, yaratıcı, duyarlı, mutlu, ahlaki değerleri benimsemiş, benlik kavramı ve öz güveni gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri; temel bilgi ve becerileri kazanarak bir üst öğrenim dönemine en iyi biçimde hazırlanmalarını sağlamaktır.

    Çocukluk sadece, yaşamın küçüklerinin yetişkinliğe hazırladığı bir dönem olarak değil, kendi başına önemli bir dönem olarak da algılanmaktadır. Bu bakış açısını benimseyen Çağın Koleji, özgüven ve sorumluluk duygusunu, güçlü bir kişisel ve toplumsal sorumluluk duygusunu, güçlü bir kişisel ve toplumsal sorumluluk duygusuyla kaynaştırabilen bireylerin yetişmesi için gerekli temel ilkokul eğitim ve öğretimi vermeyi amaçlamaktadır.

ORTAOKUL;

      Mardin Çağın Koleji olarak en büyük amacımız, ''Öğrenci Merkezli'' bir yaklaşımla ''Tam Öğrenmeyi'' gerçekleştirmek, etik, ilkeli ve tutarlı bir anlayışla çok yönlü, mutlu, başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Öğretim programlarımız yürüttüğümüz projeler, ulusal ve uluslararası patformdaki çalışmalarımız ve öğrencilerin sınavlarda gösterdikleri üstün performanslar, bizleri amacımıza ulaştıran unsurlardır.

      Okulumuzdaki öğretim programları yapılandırılırken zemin hazırlar. İlkesinden yola çıkarak, öğrencilerin araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözen, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alan, iş birliğine açık bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir. Onlara edindikleri bu becerilerle farklı yaşam deneyimleri kazandırmaktadır. Bu nedenle, öğrencilere bilgiye ulaşma, kullanma, yorumlama becerilerini kazandırmak amacıyla projeler ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bilgiyi doğrudan aktarmak yerine onların kendi yaşantılarını kullanarak bilgiye ulaşmalarına rehberlik edilmektedir. Böylece öğrenme ve öğretme süreçlerinin her aşamasına aktif olarak katılarak yaşam zenginlikleri arttırılmaktadır.

 Okul Müdürü 

İBRAHİM AYHAN